Generation Z är värderingsstyrda och lyssnar mycket på sina vänner när man ska göra ett inköp i butik eller online. Kundrecensioner är mycket viktiga för ålderskategorin.

Definitionen av generation Z kan variera en aning åldersmässigt. En vanligt förekommande inramning är födda mellan 1996 och 2009. Men en sak är de flesta på det klara med – och överens om. Detta är en generation som snabbt växer i betydelse.

De kommande åren utvecklas åldersgruppen till att bli den mest betydelsefulla på arbetsmarknaden. Och i takt med detta blir man också den generation som har mest köpkraft i konsumentleden.

Generation Z – en ekonomisk kraft att räkna med

Enligt en studie från Snap och Oxford Economics kommer generation Z år 2030 utgöra närmare en tredjedel av arbetskraften. Gen Z: s andel av totala sysselsättningen kommer att öka snabbt, från 10 procent 2019 till 30 procent år 2030.

Generationens inkomster spås också öka de kommande tio åren. Gen Z disponibla inkomst kommer i det närmaste sjufaldigas. Detta enligt samma studie.

Ålderskategorin kommer att utgöra en stor drivkraft för konsumtionen. Gen Z:s konsumtionsutgifter kommer att öka mer än sexfaldigt från 2019 till 2030.

Så shoppar generation Z

När generation Z handlar är kvalitet mer viktigt än pris. Man föredrar att betala kontant eller med sin mobil. Enligt en studie som gjordes av Bank of America var konto- och betalkort inte ens med på topp tre över betalsätt i denna ålderskategori.

Influerare och vänner har stor inverkan på generation Z:s köpbeslut.

Man är noggrann med vad man handlar – men man letar inte efter märkningar gällande miljö och hållbarhet. Varför? Man tar för givet att företagen agerar på ett hållbart sätt. Och de bolag som avslöjas med att inte göra det sågas ögonblickligen i sociala medier.

Efterfrågar kuraterade upplevelser i butik

Generation Z är en åldersgrupp som är digitalt kompetenta och gärna gör sin research online. Men generation Z besöker gärna fysiska butiker, 81 procent anger detta i en undersökning gjord av Kearney. Drygt hälften (51 procent) gör det för att komma från den digitala världen för en stund.

Enligt samma studie söker man ”en noggrant kuraterad upplevelse som fokuserar på ett fåtal utvalda produkter”.

Ytterligare läsning finns Handelstrenders trendrapport ”Generation Z”

SÅ DEFINIERAR VI GENERATIONERNA

Silent generation. Födda åren 1928–1944.
Baby boomers. Födda åren 1945–1964.
Generation X. Födda åren 1965–1979.
Millennials. Födda åren 1980–1994.
Generation Z. Födda åren 1995–2009.
Generation Alpha. Födda 2010–.


Senast publicerat om retail och detaljhandel på Handelstrender

#generationz #genz #generation-z #retail #detaljhandel