Utbrottet av Covid-19 har fått stora effekter på detaljhandeln världen över. E-handeln rusar i höjden och inom retail har mans ställts inför stora utmaningen gällande både säkerhet och försäljning. På den här sidan samlar vi artiklar som innehåller konsumentbeteenden, lösningar och strategier gällande pandemin.