City Gross satsar på fossilfritt bränsle

 

City Gross har Svanenmärkt såväl alla butiker som hela grossistverksamheten. Nu tar man nästa steg med en övergång från traditionell diesel till fossilfri förnybar HVO100 framställd av skogsavfall, slakteriavfall och rester från växtriket.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!