Biljana Pehrsson ny VD på Jernhusen

Biljana Pehrsson.

Styrelsen för Jernhusen har utsett Biljana Pehrsson till ny VD. Hon har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och kommer närmast från Nordr. Hon efterträder Kerstin Gillsbro som efter 13 år på posten lämnar sitt uppdrag.

Biljana Pehrsson lämnar i och med detta rollen som VD på bostadsutvecklaren Nordr Sverige. Hon har har tidigare varit VD på Kungsleden och Centrumutveckling och bland annat styrelseledamot i Einar Mattsson och East Capital Baltic Property Fund.

Biljana Pehrsson har även varit styrelseledamot i det statligt ägda fastighetsbolaget Vasallen. Nuvarande styrelseuppdrag inbegriper Swedbank och Kungliga Dramatiska Teatern.

Ett bolag med historiskt arv

– Jag känner mig stolt och hedrad över att ha fått styrelsens förtroende att kliva in i VD-rollen på Jernhusen. Det är ett bolag med ett historiskt arv, höga ambitioner och stark drivkraft för den framtida utvecklingen av stationsområden och andra järnvägsnära fastigheter, säger Biljana Pehrsson.

Jernhusen är Sveriges största kommersiella fastighetsbolag nära järnvägen och verkar för att förvalta och utveckla beståndet av järnvägsnära fastigheter. Detta i syfte att på ett hållbart sätt skapa förutsättningar för kollektivt resande och godstransporter på järnväg.

Bolaget ägs till 100 procent av staten.

Stark, driven och välrenommerad ledare

– Vi är mycket glada över att kunna hälsa Biljana Pehrsson välkommen till Jernhusen. Hon är en stark, driven och välrenommerad ledare med diger erfarenhet från fastighetsbranschen. Det gör att hon är väl rustad att axla ansvaret för Jernhusens utveckling där vi fortsätter skapa lönsam och hållbar tillväxt i syfte att bidra till ett ökat resande och godstransporter på järnväg, säger Anette Asklin, styrelseordförande Jernhusen.

Biljana Pehrsson tillträder sin tjänst senast i mitten av augusti.