Axel Johnson har utsett ny VD

Styrelsen i Axel Johnson har utsett Thomas Ekman till ny VD i Axel Johnson, med tillträde den 7 september 2023. Han är i nuläget VD på Dustin Group och kommer att efterträda Mia Brunell Livfors som varit VD för Axel Johnson sedan 2015.

Thomas Ekman har en lång erfarenhet som ledare och har varit VD för Dustin Group sedan januari 2018. Han har tidigare varit VD för Cabonline Group och VD för Tele2 Sverige, och har dessförinnan erfarenhet av ledande kommersiella roller inom telekom och medier.

Thomas Ekman är även styrelseordförande för Axel Johnsons solinvesteringsbolag AxSol.

Har arbetat nära koncernen

– Som VD på Dustin har jag alltid ett nära samarbete med Axel Johnson som största ägare och har genom det lärt känna den starka kombination av långsiktighet, otålighet och samhällsengagemang som präglar koncernen. Utifrån den bakgrunden och den starka position som gruppen har byggt upp ser jag verkligen fram emot att få leda Axel Johnson-koncernen till nya framgångar tillsammans med medarbetarna, säger Thomas Ekman, tillträdande VD, Axel Johnson.

Nuvarande VD Mia Brunell Livfors kommer efter skiftet att fortsatt vara knuten till Axel Johnson-koncernen som styrelseledamot och rådgivare.

Axel Johnson-koncernen består av de helägda bolagen Axel Johnson International, AxSol, Martin & Servera, Novax och Kicks, samt de delägda noterade bolagen Axfood (50,1 procent) och Dustin Group (28,9 procent).