AMF Fastigheter utser ny marknadschef  

AMF Fastigheter har rekryterat Anna Gissler.

Anna Gissler, i nuläget VD på Invest Stockholm, blir ny marknads- och kommunikationschef på AMF Fastigheter. Hon kommer även ingå i företagets ledningsgrupp.

Anna Gissler har arbetat inom Stockholms stad i drygt två decennier. Enligt ett pressmeddelande från AMF Fastigheter har hennes stora intresse och engagemang för staden och Stockholms näringsliv varit en tydlig röd tråd i uppdrag i Stockholms stadshus, Stockholms Business Region och nu senast Invest Stockholm.

– Mitt stora intresse för stadsutveckling och skapandet av sammanhang där människor möts stämmer väl överens med AMF Fastigheters vision att utveckla platser där människor vill vara, säger Anna Gissler.

Delar engagemang för staden

Anna Thelander.

Anna Gissler efterträder Anna Thelander, som varit marknads- och kommunikationschef på AMF Fastigheter sedan 2018.

– Jag vill tacka Anna Thelander för hennes tid på AMF Fastigheter. Med stor drivkraft och fokus på människan har hon varit med och utvecklat bolaget och tagit det in i framtiden. Vi ser nu fram emot att välkomna Anna Gissler som länge delat vårt stora engagemang för staden och dess utveckling, säger Thomas Erséus, VD på AMF Fastigheter.

Anna Gissler tillträder tjänsten den 1 augusti.