Willys samtliga butiker märkta med Bra Miljöval

Sedan tidigare är alla Willys-butiker och merparten av Willys Hemma-butikerna märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval för livsmedelsbutiker. Nu har även de mindre Willys Hemma-butikerna blivit godkända för märkning.

Därmed blir Willys först ut i dagligvaruhandeln med att ha samtliga butiker märkta med Bra Miljöval. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning som ska hjälpa konsumenter att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Avancerad energiövervakning

Livsmedelsbutiker som är märkta med Bra Miljöval driver ett gediget miljöarbete. På Willys och Willys Hemma källsorteras till exempel allt avfall i butikerna. Willys genomför också ett ambitiöst program för att minska energianvändningen i butikerna – till exempel genom avancerad energiövervakning. Något som hittills har lett till att energiförbrukningen i butikerna har minskat med 10 procent per kvadratmeter de senaste 5 åren.

Undviker vissa varor

I butiker som är märkta med Bra Miljöval finns ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta produkter och butikerna avstår från att sälja vissa produkter som är skadliga för miljön, till exempel jätteräkor eller fisk som finns med på Världsnaturfonden WWFs röda lista.

Märkningen ett kvitto

– Jag är mycket glad och stolt över att Willys och Willys Hemma är de första kedjorna där alla butiker är märkta med Bra Miljöval. Märkningen är ett kvitto på vårt envetna arbete för att minska miljöpåverkan från våra butiker och erbjuda våra kunder att göra miljömedvetna val när de handlar, säger Thomas Evertsson, VD på Willys.