”Vi lämnar traditionell mark”

Malin Zetterberg har rekryterats av Linum.

Linum gör en omstart av sitt återförsäljarerbjudande. Den nya satsningen kommer att ledas av Malin Zetterberg som får rollen som internationellt säljansvarig. Hon kommer närmast från svenska Happy Socks.

Malin har, enligt ett pressmeddelande från Linum, en lång bakgrund inom svensk sällanköpshandel hos bland andra Tiger of Sweden och Tommy Hilfiger.

– Det är en ynnest att få bli en del av ett så fint och väletablerat varumärke som Linum, vars internationella position redan är så stark, säger Malin Zetterberg.

Lämnar traditionell mark

Enligt Malin Zetterberg har Linum utvecklats till en specialist där ett tydligt nischat erbjudande nu ska presenteras för en ny typ av återförsäljare.

– Vi lämnar därav traditionell mark och intresserar oss i huvudsak för de som har rätt förutsättningar att driva Linums utvalda produktkatalog framåt, säger hon.

En växelverkan med Amazon

Linum har sedan starten 1966 bedrivit en klassisk grossistverksamhet med fokus på Europa. När B2B-affären nu startas om är det framför allt Tyskland, Frankrike och England som står i fokus.

Samtliga är marknader där varumärkeskännedomen redan är hög och där man nått fram till sin slutkund tack vare en digital strategi där Amazon och den egna webbshopen växelverkar.

Ska utforska potentialen

Satsningen ska nu stärka det arbetet och skapa än mer synlighet hos utvalda återförsäljare vars nisch går i samklang med Linums.

– Linum har produkter som efterfrågats i decennier. Sittdynan Pepper har exempelvis potential att bli Europas mest sålda, liksom det ribbade bordsprogrammet Uni. Min uppgift blir att utforska potentialen och se vilka återförsäljare som kan och vill bli en del av den resan, säger Malin Zetterberg.