Västerås Årets Purple Flag-stad 2017

För sitt arbete med kvällsekonomin får Västerås utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2017. Utnämningen gjordes på Sweden Urban Arenas bankettmiddag i Stockholm. 

De flesta städer och orter erbjuder en mängd aktiviteter dagtid men när mörkret faller, butikerna stänger och kontorshusen töms blir också gatorna tomma.

Bättre och tryggare kvällsupplevelser

Detta vill intresseorganisationen Svenska Stadskärnor ändra på och sedan 2014 finns Purple Flag Sweden i Sverige. Det handlar om att skapa fler, bättre, tryggare och säkrare kvällsupplevelser.

Västerås en av åtta städer

Västerås är en av Purple Flags åtta pilotstäder som certifierades 2015.

– Vi vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare, förklarar Björn Bergman, VD för Svenska Stadskärnor.

– Med utmärkelsen vill vi belöna det framgångsrika arbetet Västerås har gjort med Purple Flag som verktyg och arbetsmodell.

Juryns motivering

”Västerås för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. 

Med Purple Flags modell har man förstärkt sin samverkan ytterligare och ändrat fokus på sin verksamhet att inte bara gälla dagtid utan hela dygnet. En lång rad åtgärder har genomförts och mätningar visar att såväl antalet aktiviteter som besök har ökat inom Purple Flags fyra tidszoner. De visar omtanke och lyhördhet för sina invånare och besökare genom sina ständiga förbättringar och ambitioner att skapa ett trivsamt, tryggt, säkert och levande Västerås dag- som kvällstid – helt enligt Purple Flags intention. Särskilt betryggande är det att man nu också lyckats implementera Purple Flags fokusområden i kommunens handlingsplan och därmed säkrat det fortsatt viktiga arbetet för en attraktiv stad för såväl dagens som framtidens generationer.”

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse Boverket, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Trafikverket, Visita och fastighetsbolaget Vasakronan.