Paul Fischbein VD på RevolutionRace

Styrelsen i RVRC Holding har utsett Paul Fischbein till permanent VD på RevolutionRace. Paul Fischbein är i nuläget tillförordnad VD och tillträder sin permanenta befattning omgående.

Paul Fischbein har i mer än 20 år har han arbetat med konsumentnära produkter och online-handel. Paul tillträdde som ordförande för RevolutionRace januari 2021 och blev tillförordnad VD i augusti 2022.

– Jag har sedan länge varit imponerad över den resa RevolutionRace gjort. Nu när jag har fått möjligheten att komma än närmare organisationen ser jag den enorma kompetens som våra medarbetare besitter, säger Paul Fischbein.

– Just nu har vi en väldigt turbulent omvärld. Men jag känner mig trygg i hur vi kan tackla den genom vår position och förmåga att leverera fantastiska produkter till oslagbart värde. Detta samtidigt som vi utvecklar vårt erbjudande och varumärke genom nära kundrelationer, säger han.

I och med att Paul tillträder som VD på RevolutionRace lämnar han styrelsen för bolaget, detta sker i samband med kommande årsstämma.