Martin Fennrup ny CIO på Max Burgers

”IT ska vara en naturligt integrerad möjliggörare av företagets tillväxt”, säger Martin Fennrup.

Martin Fennrup har tillträtt den nya rollen på Max som Chief Information Officer. Företaget har under de senaste åren genomgått en snabb tillväxt och gör nu om organisationen inom IT. Man gör det för att satsa på en koppling mellan affär och IT.

Martin har tidigare bland annat arbetat för Ica Gruppen och H&M. För H&M har han varit ansvarig för olika delar av IT-verksamheten globalt samt varit en central del av planeringen och genomförandet av H&Ms digitala transformation.

– Under alla mina år på H&M var jag med på en tillväxtresa lik den Max genomgår nu. Det känns väldigt spännande att få bidra med den kunskap och erfarenheter jag samlade på mig under den tiden i min nya roll på Max, säger Martin Fennrup.

Ska lyfta tillväxt och upplevelse

Nu ligger fokus bland annat på en tydligare koppling mellan IT och affären.

– Jag vill att IT ska vara en naturligt integrerad möjliggörare av företagets tillväxt och gästupplevelse. Mitt uppdrag handlar bland annat om att förflytta IT till att bli en stark affärspartner till vår verksamhet, säger Martin Fennrup.

– Vi vill utveckla integrationen mellan IT och verksamheten i stort och skapa samsyn i vad som är värdeskapande för gäster och därmed för bolaget, sätta gemensamma mål och ta gemensamt ansvar.

Antalet restauranger dubblas

Max har i nuläget närmare 200 restauranger i Sverige, Norge, Danmark, Polen och Egypten. Under de kommande tio år siktar restaurangkedjan på att dubbla antalet restauranger.