Lidl rekryterar på fastighetssidan

 

Etableringstakten är hög, målet är satt till 30 nya butiker de kommande åren. Lidl stärker sitt fastighetskontor Syd med nyrekryteringar i form av Jonas Söderbergh och Miriam Stark.

Jonas Söderbergh anställs som byggprojektledare, Miriam som etablerare och projektutvecklare.

Erfarenhet av byggprojekt

– Med högt ställda ambitioner på fastighetssidan är strategiska nyrekryteringar av största vikt för att nå våra mål. Genom att få in tung kompetens med stor yrkeserfarenhet kan vi växla upp och stärka utvecklingen också inom de större byggprojekt som Lidl arbetar med, säger Lulu Gylleneiden, fastighetschef Lidls fastighetskontor Syd.

Jonas Söderbergh har erfarenhet av stora byggprojekt med anställningar på NCC Property Development, Newsec ochh Göteborgs Hamn i bagaget.

Skruvat upp ambitionsnivå

– Lidl har genomgått en fantastisk resa. Utvecklingen av framtidens hållbara butiker är bara ett exempel på hur företaget skruvat upp sin ambitionsnivå. Jag ser fram emot att vara med och ta nästa steg. Där är integrerade byggprojektlösningar i till exempel centrala Göteborg en uttalad ambition, säger Jonas Söderbergh.

Bild: Kanozi Arkitekter, visar visionsskiss för konceptkvarter Lidl Sverige.

Till kontoret ansluter också Miriam Stark som ny etablerare och projektutvecklare. Med examen inom fastighetsföretagande, erfarenhet på uthyrningssidan från MKB Fastighets och Limhamnshus samt Lidls egna traineeprogram i ryggen, har Miriam kunskaper som enligt Lidl ska stötta fastighetsutvecklingen.

Världens grönaste byggnad

– Lidl har en spännande fastighetsportfölj och jobbar aktivt med utveckling av både koncept och etableringsmöjligheter. Det känns otroligt givande att få kliva in i rollen som etablerare och projektutvecklare i ett skede där vår nyaste butik utnämnts till världens grönaste nya handelsbyggnad, säger Miriam Stark.

Jonas Söderbergh är placerad på fastighetskontorets avdelning i Göteborg. Båda har nyligen tillträtt sina nya roller.