​Humlegården Fastigheter utser CFO

Mikael Andersson, nuvarande finanschef på Humlegården, har utsetts till Chief Financial Officer. Målsättningen med den nyinrättade rollen är att vidareutveckla och skapa en ökad samverkan mellan ekonomi, finans, hållbarhet och investerarrelationer.

Mikael Andersson är sedan 2016 Humlegårdens finanschef. I sin nya roll som CFO kommer Mikael att bli övergripande ansvarig för avdelningarna ekonomi, finans och hållbarhet.

En viktig del i uppdraget syftar till att stärka det strategiska arbetet, med målsättningen att skapa ett större affärsdrivande fokus och öka värdet i bolaget.

Genom den nya rollen och sammanslagningen av de tre teamen vill Humlegården även lägga större tyngdpunkt på bolagsanalys samt fortsätta utvecklingen av Humlegårdens rapportering och kommunikation gentemot marknaden och ägarna.

En viktig kugge i strategiarbetet

– Rollen som CFO är en viktig kugge i det affärsdrivande, strategiska arbetet. Genom att samla ekonomi, finans och hållbarhet skapas synergier som också ger oss möjlighet att fördjupa vårt arbete avseende rapportering och analys, säger Anneli Jansson, VD på Humlegården.

– Ambitionen är även att vi ska utveckla dialogen med ägare och kapitalmarknad ytterligare samt säkerställa ett effektivt hållbarhetsarbete.

Mikael kommer fortsatt att ingå i Humlegårdens företagsledning och tillträder sin nya tjänst under oktober 2020.