”Commerce for the Better”

Louise Klüwer vill bidra till en mer hållbar handel.

Louise Klüwer har rekryterats till en nyinrättad tjänst som hållbarhetschef på Impact. Genom att inspirera och skapa en ny normalitet vill företaget verka för ”Commerce for the Better”.

Impact Commerce är verksamma som konsultföretag inom e-handel. Louse Klüver ska enligt företaget stå i spetsen för ett strategiskt fokus på att skapa en mer miljömedveten och ansvarsfull digital handel.

Öppnar för meningsfull tillväxt

Företaget har, enligt egen utsago, en tydlig ambition att utmana gränserna för digital handel. För att på bästa sätt uppfylla denna ambition har man anställt Louise Klüwer i en nyinrättad tjänst som hållbarhetschef.

”Ärligt talat ser jag en paradox: Handel är lika med konsumtion, och konsumtion är i grunden inte särskilt hållbart.”

Louise Klüwer har tidigare erfarenhet av att arbeta med välkända varumärken som Ikea, Lego och Adidas. Hon har bland annat arbetat med förändringsledning, konceptutveckling och strategi.

– Jag är övertygad om att en hållbar handelsstrategi är nyckeln till att öppna upp nya möjligheter för meningsfull tillväxt. Det kan bidra till att öka lönsamheten, driva optimering, sänka kostnaderna, minska riskerna, locka talanger och främja innovativa affärsmodeller, för att bara nämna några fördelar, säger Louise Klüwer.

– Vårt mål är att skapa en ny normalitet och inspirera till förändring i en bransch där det verkligen räknas.

Branschen ligger efter

Hon menar att hennes nya ansvarsområde innebär en del spännande kontraster.

– Ärligt talat ser jag en paradox: Handel är lika med konsumtion, och konsumtion är i grunden inte särskilt hållbart. Dessutom ligger branschen efter när det handlar om att göra våra gröna ambitioner till lösningar som våra kunder kan dra nytta av. Men jag tror att det bidrar till att frågan blir ännu mer relevant att lyfta, säger Louise Klüwer.

Kasper Holst, VD på Impact Group

– Hållbarhet bör inte betraktas som något hinder för lönsamhet, utan snarare som en katalysator för positiv förändring och meningsfull tillväxt.

Vill leda i rätt riktning

Kasper Holst, VD på Impact Group, ser rekryteringen som ett viktigt steg i företagets ambition att skapa mer hållbara handelsstrategier i skandinaviska företag.

– Vårt beslut att anställa en hållbarhetschef handlar inte bara om att vara framåtblickande. Det handlar om att leda branschen i riktning mot en mer miljömedveten och ansvarsfull digital handel, säger Kasper Holst.