Butikstalanger minglar med företagare

Utbildningen Butikstalanger kombinerar undervisning i service och försäljning med praktik.

Utbildningen Butikstalanger kombinerar undervisning i service och försäljning med praktik. Nu har man initierat ett matchningsmingel.

Många nya Malmöbor som studerar Svenska för invandrare (SFI) vill jobba inom detalj- och dagligvaruhandeln. I den skräddarsydda utbildningen Butikstalanger kombineras undervisning i service och försäljning med praktik.

Ett matchningsmingel för praktikanter och företagare kommer att äga rum på Scandic S:t Jörgen måndagen den 8 maj klockan 14–16.

Nia av tio fick jobb

Kombinationen undervisning och praktik har tidigare visat sig vara framgångsrik. Av de deltagare som genomgått systerutbildningen Hotell- och restaurangtalanger har nio av tio jobb i branschen efter utbildningen.

Butikstalanger är ett samarbete mellan Komvux Malmö Centrum, Komvux Malmö Värnhem, Astar, Arbetsmarknadsområdet i Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Malmö Citysamverkan samt företag inom detalj- och dagligvaruhandeln i Malmö.