Analys via VR gav ökad försäljning

 

Varumärket ökade försäljningen med 18 procent efter att ha använt virtual reality i sina analyser. Detta efter att kundens beteende hade studerats i den virtuella butiken. 

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!